Caya® Pessar prevensjon

Caya® Pessar prevensjon

Hormonfri prevensjon: Caya® har tatt pessaret tilbake som prevensjonsmiddel – og lykkes!  Det er flere grunner til at hormonfri prevensjon er aktuelt: om man ikke kan bruke p-piller av medisinske årsaker, får problemer ved bruk av hormonspiral – eller rett...